Undervisningsmateriale

Antibiotikaresistens, antibiotikabruk og smittevern

På denne siden finner du undervisningsmateriell tilrettelagt for undervisning av sykepleierstudenter på bachelornivå,  og er spesifikt rettet mot sykepleierstudenter omkring rasjonell antibiotikabruk, resistensutvikling og smittevern.

Undervisningsmaterialet er utviklet i samarbeid mellom Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP),  Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) og Folkehelseinstituttet (FHI).
Undervisningen består av en undervisningsdag inndelt i 5 undervisningstimer, med følgende fem bolker:

Brukerveiledning

Last ned brukerveiledning (pdf).

Antibiotikaresistens nasjonalt og globalt

Bolk 1 - Last ned PowerPoint

Sykepleierens rolle

Bolk 2 - Last ned PowerPoint

Primærhelsetjenesten

Bolk 3 - Last ned PowerPoint

Spesialisthelsetjenesten

Bolk 4 - Last ned PowerPoint

Smittevern

Bolk 5 - Last ned PowerPoint

Kursbevis mal

Last ned kursbevis til bruk etter undervisningsdag. Husk å endre navn og eventuelt antall undervisningstimer og benyttede bolker.

Evalueringskjema for lærere etter endt undervisningsdag

Link - Evalueringskjema for lærere etter endt undervisningsdag

Quiz: Antibiotika – har du full kontroll? (Sykepleien.no)

Quiz: Antibiotika – har du full kontroll? (Sykepleien.no)

Kahoot for bruk i undervisning

Vi har laget quiz i Kahoot for bruk i undervisningen