Videoer

Håndhygiene på isoleringsrom – en film laget i anledning håndhygienedagen 2021 med illustrasjoner fra TegneHanne – FHI (Vimeo)

Smittevern – påkledning og avkledning ved påvist smitte covid-19 – Universitetssykehuset Nord-Norge (YouTube)

Barn om antibiotika og bakterier del 1 – Universitetssykehuset Nord-Norge (YouTube)

Barn om antibiotika og bakterier del 2 – Universitetssykehuset Nord-Norge (YouTube)

Hva er antibiotikaresistens? NRK Super (Facebook)

Antibiotikaresistens – en reell helsefare (YouTube)

What causes antibiotic resistance? – Kevin Wu (YouTube)

How antibiotic resistance arises (YouTube)

Microbiology – Bacteria Antibiotic Resistance (YouTube)

Antibiotics 4 Resistance Timeline (YouTube)

The Evolution of Bacteria on a “Mega-Plate” Petri Dish (Kishony Lab) (YouTube)